Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: PRZYZNANE STYPENDIA
Notice for: ZPSB
Date of publication: 11/23/2021
Date of validity: 12/7/2021
Contents:
        Szanowni studenci,

 Po wielu trudach w dniu 22.11.2021r.zostały ustalone wysokości i progi stypendiów na rok akademicki 2021/2022 na semestr zimowy 
 ( Zarządzenie Rektora znajduje się na stronie www.zpsb.pl w Plikowni)
 W E-dziekanacie zostały wprowadzone wnioski osób, którym przyznano stypendia.
 Do tych osób, którym nie przyznano stypendium zostaną wysłane informacje poprzez system e-dziekanat.
Decyzje o przyznaniu i nie przyznaniu stypendium będą wysyłane w terminie do 30 dni od daty przyznania.
Przypominamy ,że nie odebranie decyzji, może wstrzymać wypłatę stypendium.

 Stypendia za październik i listopad zostaną wypłacone do 30 listopada 2021r.

 Z poważaniem
Helena Kuźmińska
Koordynator ds. stypendiów

      
Author: Kuźminska Helena
Załączniki

Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b38 Copyright (c) 2021 APR System